builtly logo

Start hier een MBO-bedrijfsopleiding in de bouw en techniek!

Voor het opleiden van personeel in de bouw- en technieksector kunnen bedrijven en instellingen voortaan rekenen op Builtly. Builtly is een rijkserkende particuliere organisatie die MBO-opleidingen verzorgt van niveau 1 tot en met niveau 4. Wij bieden onze opleidingen landelijk en op maat aan. Zo wenselijk worden de opleidingstrajecten ‘in company’ uitgevoerd. De deelnemers zijn startende werknemers, maar ook reeds werkzame vakmensen die aanvullende kennis en vaardigheden willen opdoen. Builtly richt zich samen met opdrachtgevers sterk op de ontwikkeling van nieuwe skills in een zich snel ontwikkelende sector. Toekomstgericht opleiden op basis van concrete praktijkbehoeftes, is daarbij het devies. Binnen het wettelijke MBO-kader heeft Builtly de mogelijkheid om te variëren met de wijze van lesgeven, de volgorde van modules en de studieplanning en studietijd. Onder andere dat onderscheidt ons van de reguliere ROC’s.

I N D I V I D U E L E   D E E L N E M E R S

Heeft u als individuele deelnemer belangstelling voor een gerichte bouw- of techniekopleiding uit ons aanbod of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@builtly.nl.

Werkend leren

Een beroep wordt in de praktijk geleerd. Daarom gaan de opleidingen van Builtly uit van het ‘werkend leren’ principe, de beroepsbegeleidende leerweg ofwel BBL. De deelnemer werkt en studeert tegelijkertijd. De gerichte en persoonlijke aanpak in kleine groepen is daarbij tekenend voor Builtly. Onze docenten zijn praktijkexperts en besteden veel tijd aan individuele coaching. De deelnemer voert binnen het lesprogramma zelf de regie over zijn of haar studie en wordt met raad en daad bijgestaan door professionals. Met het officiële MBO-diploma stromen deelnemers vervolgens makkelijk door naar het HBO of andere dan wel gespecialiseerde functies binnen de organisatie. Builtly is de nieuwe MBO-opleidingspartner voor de bouw en techniek. Gebruik het formulier als u ook voor uw organisatie een gerichte bouw- of techniekopleiding wilt ontwikkelen.

Andere sectoren zoals de kinderopvang, het onderwijs en de sportsector kunnen rekenen op Instituut Broers, de zusterorganisatie van Instituut Broers.

Instituut Broers

S U B S I D I E M O G E L IJ K H E D E N

Voor veel MBO-bedrijfsopleidingen verstrekt de overheid subsidie. Indien wenselijk adviseren wij u over de mogelijkheden. Neem contact op met secretariaat@builtly.nl.

Aanbod

Het opleidingsaanbod van Builtly varieert. Neem contact met ons op voor het actuele aanbod.

De opleidingen worden aangeboden in een tweejarig traject.

MBO in 2 jaar badge

Belangstelling?

Bent u als bedrijf of instelling geïnteresseerd in de mogelijkheden van Builtly, gebruik dan het formulier. We denken graag al in een vroeg stadium met u mee over een MBO-bedrijfsopleiding die op uw organisatie wordt toegesneden.

We kunnen uw vraag in behandeling nemen als u akkoord gaat met onze privacyverklaring.